Likvidace

Likvidace

Naše největší specialita jsou likvidace. Od těch nejdrobnějších zakázek, jako jsou likvidace malých strojů (řezačky, vrtačky, lisy atd…), menší konstrukční objekty (podlážky a plošiny, sila, stožáry) až po větší zakázky, kdy je třeba systematické postupování při kompletní likvidaci výrobních linek, nadrozměrných strojů a technologií, vyřazené a nepojízdné techniky či odstranění celé haly.

Čím větší rozsah likvidace je, tím je delší čas, potřebný na realizaci a přesné vyčíslení. Dokážeme zajistit vše od revizních zpráv (elektřina/plyn) po těžkou techniku, nezbytnou pro realizaci zakázky tzv. „na klíč“.

Před začátkem každé likvidace se společně domluvíme na cenové nabídce, termínu realizace, technologickém postupu prací a následném odklizení/odvozu vzniklých materiálů. Je také zásadní si sdělit veškeré známé informace, které by mohly realizaci zakázky pozdržet nebo dokonce zcela zastavit v jejím průběhu.